X

Copyright

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.sailevenementen.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft berusten bij Het Nautisch Evenementen Bureau. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het Bestuur Het Nautisch Evenementen Bureau of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Officieel partner van SAIL Amsterdam 1995, 2000, 2005 en 2010 en van onder meer: