X

Copyright

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.sailevenementen.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft berusten bij Het Nautisch Evenementen Bureau. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door het Bestuur Het Nautisch Evenementen Bureau of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.