X

Disclaimer

Disclaimer

Welkom op de officiële website van Het Nautisch Evenementen Bureau. Deze site dient als informatiebron over de producten, acties en activiteiten van het Nautisch Evenementen Bureau en over de organisatie en fungeert daarbij als verdieping en aanvulling van de service die Het Nautisch Evenementen Bureau aan haar klanten en relaties biedt. Op deze site zijn de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer van Het Nautisch Evenementen Bureau van toepassing.

Downloads

Alle software en documenten die vanaf de website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Het Nautisch Evenementen Bureau of haar licentiegevers. Het mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Gebruiksrechtovereenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrechtovereenkomst. Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrechtovereenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website, die u wordt aangeboden door Het Nautisch Evenementen Bureau. Het Nautisch Evenementen Bureau, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nautisch Evenementen Bureau is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.